Kulübümüzden “Olağanüstü Genel Kurul” Açıklaması


 

Atiker Konyaspor’umuzda Başkanımız Fatih Yılmaz’ın nezaretinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında “Olağanüstü Genel Kurul” kararı alındı. 

 

Olağanüstü Genel Kurul üyelerimizin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde 8 Haziran 2018 Cuma günü Konya Ramada Plaza Otel’de, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 19 Haziran 2018 Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. 

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanımız Fatih Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, toplantıda alınan kararın camiamıza hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

Yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili ilan aşağıda yer almaktadır.

 

İ L A N

 

Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun 22.05.2018 tarih ve 855 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 08 Haziran 2018 Cuma günü saat 15.00’de Konya Ramada Plaza Otelde (Otel Adres: Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:58/A Selçuklu/Konya ) yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 19 Haziran 2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına,

 Değerli Dernek Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 22.05.2018

 

 Konyaspor Kulübü Derneği

 Yönetim Kurulu

 

Gündem

1. Yoklama ve Toplantının açılışı,

2. Başkanlık divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter Seçimi)

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4. Başkanlık Divanına tutanağı imza yetkisinin verilmesi,

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,

6. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,  

7. Tahmini bütçenin okunması, değerlendirilmesi ve kabulü,

8. Tüzük tadilatı,

9. Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı) ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,

10. Konyaspor Kulübü Derneği için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına veya derneğin sahibi olduğu taşınır, taşınmaz mallar üzerine rehin/ipotek, veya ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin görüşülmesi, 

11. Şirketleşmeye, Ticari Şirketler, Ticari İşletmeler veya Vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin görüşülmesi, 

12. Temenni ve görüşlerin sunulması,

13. Kapanış.Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar